25 décembre 2010

וואַרשטאַטן פֿונעם פּאַריזער ייִדיש–צענטער

קינדערשול : זונטיק דעם 9טן און דעם 23סטן יאַנואַר פֿון 14.30 ביז 17.30 כאָר : זונטיק דעם 23סטן יאַנואַר פֿון 11.00 ביז 13.00 אַ''ז און פֿון 14.30 ביז 16.30 אַ זייגער  טעאַטער : דינסטיק דעם 11טן, 18טן און 25סטן יאַנואַר פֿון 18.30 ביז 20.30 קלעזמאָרים–מוזיק : זונטיק דעם 16טן און 30סטן יאַנואַר פֿון 11.00 ביז 13.00 איבערזעצונג–וואַרשטאַט : דינסטיק דעם 4טן און 11טן יאַנואַר פֿון 14.00 ביז 16.00 שמועס–וואַרשטאַט : מיטוואָך דעם 5טן און 19טן יאַנואַר פֿון 19.00 ביז 21.00 אַ זייגער  אָדער דאָנערשטיק דעם 13טן און 27סטן יאַנואַר... [Lire la suite]
Posté par MCYBM à 13:05 - Commentaires [0] - Permalien [#]

25 décembre 2010

אַ ספּעקטאַקל ניט צו פֿאַרפֿעלן

דאָס גרויסע געווינס  פֿון שלום–עליכם  אַדאַפּטירט און אינסצעניזירט פֿון שאַרלאָט מעסער   אַ שטעטל אין דער צאַרישער אימפּעריע. שימעלע סאַראָקער, אַ פּראָסטער ייִדישער שנײַדער, האָט אַ סך חובֿות. ער קען ניט באַצאָלן דאָס דירה–געלט און די קרעמער. נאָר מיט אַ מאָל מישט זיך אַרײַן דער גורל : ער ציט אויס דאָס גרויסע געווינס און ווערט דער רײַכסטער מענטש פֿונעם שטעטל. ווי וועט איצט אויסזען דאָס לעבן פֿון זײַן משפּחה ? איר וועט זיך אַלץ דערוויסן קומענדיק אויף דער נײַער פֿאָרשטעלונג פֿונעם טרוים–טעאַטער, „דאָס גרויסע געווינס“,... [Lire la suite]
Posté par MCYBM à 12:06 - Commentaires [0] - Permalien [#]
25 décembre 2010

אָפּקלאַנגען פֿון אונדזער חנוכּת-הבית

דעם 2טן דעצעמבער 2010 איז פֿאָרגעקומען די אָפֿיציעלע חנוכּת-הבית פֿונעם נײַעם לאָקאַל פֿונעם פּאַריזער ייִדיש-צענטער איר קענט הערן עטלעכע רעדעס געהאַלטענע צו דער געלעגנהייט Madame Fanny Barbaray, présidente de la Maison de la culture yiddish-Bibliothèque Medem http://www.rachelnet.net/media/medem/rencontres/Inauguration02122010/barbaray02122010.mp3 Monsieur Gilles Rozier, directeur de la médiathèque http://www.rachelnet.net/media/medem/rencontres/Inauguration02122010/rozier02122010.mp3 Madame Rachel Ertel, présidente d'honneur de... [Lire la suite]
Posté par MCYBM à 11:45 - Commentaires [0] - Permalien [#]
25 décembre 2010

פּראָיעקט יודאַיִקאַ עוראָפּעאַנאַ

צען אינסטיטוציעס וואָס אַרבעטן אָפּצוהיטן די אייראָפּעיִשע ייִדישע קולטור–ירושה (מעדעם–ביבליאָטעק, ביבליאָטעק פֿון דער ייִדישער אַליאַנץ, ייִדישער מוזיי אין לאָנדאָן, ייִדישער מוזיי אין אַטען, ביבליאָטעק פֿונעם געטע–אוניווערסיטעט אין פֿראַנקפֿורט, בריטיש–לײַברערי, ייִדישער אַרכיוו אין אונגאַרן, איטאַליענישער קולטור–מיניסטעריום, ייִדישער היסטאָרישער אינסטיטוט אין וואַרשע און פֿאָרשצענטער "פֿרײַנדשאַפֿט" אין באָלאָניאַ) נעמען אָנטייל אינעם פּראָיעקט יודאַיִקאַ עוראָפּעאַנאַ. דער דאָזיקער פּראָיעקט ווערט געשטיצט דורך די... [Lire la suite]
Posté par MCYBM à 10:56 - Commentaires [0] - Permalien [#]
25 décembre 2010

ייִדיש אויפֿן אײַ-פֿאָן

ייִדיש פֿאַר קינדער — 2טער טייל אַ נײַער ייִדיש-פּראָגראַם אויפֿן אײַ-פֿאָן נאָך דעם ערשטן אַלף–בית–פּראָגראַם באַווײַזט זיך אַ צווייטער טייל פֿון דער סעריע ייִדיש פֿאַר קינדער מיט גאַנצע ווערטער איבער 350 ייִדישע ווערטער וואָס ווערן אָנגעשריבן, אַרויסגערעדט און אילוסטרירט ! דער פּראָגראַם דערלויבט אויסצוזוכן ווערטער לויט איניציאַלן אָדער קאַטעגאָריעס. אַ שפּיל אין רעטענישן העלפֿט אַלץ צו פֿאַרגעדענקען אַ פּראָגראַם פֿאַר קליינע און גרויסע וואָס ווילן אָנהייבן לערנען די שפּראַך ער אַרבעט אויפֿן אײַ-פֿאָן, אײַ-פּאָד טאַטש און... [Lire la suite]
Posté par MCYBM à 10:05 - Commentaires [0] - Permalien [#]
26 octobre 2010

נאָוועמבער–ביולעטין 2010

The Paris Yiddish Center - Medem Library English newsletter is now on line on the website : http://yiddish2english.canalblog.com דער חודשלעכער בריוו פֿונעם פּאַריזער ייִדיש–צענטער -- מעדעם–ביבליאָטעק איז שוין אויף אינטערנעץ וועבאָרט : http://yiddish2yiddish.canalblog.com
Posté par MCYBM à 23:00 - Commentaires [0] - Permalien [#]

26 octobre 2010

אָפֿענע טירן

קומט צו פֿײַערן מיט אונדז די אָפֿיציעלע דערעפֿענונג פֿונעם פּאַריזער ייִדיש–צענטער זונטיק דעם 28סטן נאָוועמבער 2010 פֿון 15.00 ביז 18.00 אַ זייגער טיי, קאַווע און קיכעלעך — מיט דער ברייטער האַנט אַ סורפּאריז–קאָנצערט 17.00 אַ זייגער
Posté par MCYBM à 22:21 - Commentaires [0] - Permalien [#]
26 octobre 2010

אַ ספּעקטאַקל ניט צו פֿאַרפֿעלן

דאָס גרויס געווינס פֿון שלום–עליכם אַדאַפּטירט און אינסצעניזירט פֿון שאַרלאָט מעסער צוויי נײַע פֿאָרשטעלונגען אין נאָוועמבער אַ שטעטל אין דער צאַרישער אימפּעריע. שימעלע סאַראָקער, אַ פּראָסטער ייִדישער שנײַדער, האָט אַ סך חובֿות. ער קען ניט באַצאָלן דאָס דירה–געלט און די קרעמער. נאָר מיט אַ מאָל מישט זיך אַרײַן דער גורל : ער ציט אויס דאָס גרויסע געווינס און ווערט דער רײַכסטער מענטש פֿונעם שטעטל. ווי וועט איצט אויסזען דאָס לעבן פֿון זײַן משפּחה ? איר וועט זיך אַלץ דערוויסן קומענדיק אויף דער נײַער פֿאָרשטעלונג פֿונעם... [Lire la suite]
Posté par MCYBM à 21:00 - Commentaires [0] - Permalien [#]
26 octobre 2010

אַ באַגעגעניש ניט צו פֿאַרפֿעלן

באַגעגעניש מיט ראָבער באָבער צום דערשײַנען פֿון זײַן נײַעם ראָמאַן מע קען מער ניט שלאָפֿן רויִק ווען מע האָט שוין געעפֿנט די אויגן  פֿאַרלאַג פּאָ''ל  באַגעגעניש אָנגעפֿירט דורך פֿלאַראַנס נואַוויל, ליטעראַטור–קריטיקערין פֿון דער צײַטונג לע מאָנד  שבת דעם 27סטן נאָוועמבער, 15.00 אַ זייגער אַרײַנטריט : 5 אייראָס. מיטגלידער : 3 אייראָס מע דאַרף אומבאַדינגט רעזערווירן 01 47 00 14 00
Posté par MCYBM à 20:00 - Commentaires [0] - Permalien [#]
26 octobre 2010

נאָוועמבער אינעם פּאַריזער ייִדיש–צענטער

די רעפֿעראַטן, באַגעגענישן און פֿאַָרלייענונגען קומען פֿאָר אינעם פּאַריזער ייִדיש–צענטער — מעדעם–ביבליאָטעק 29, rue du Château d'Eau - Paris 10eTél : 01 47 00 14 00 / fax : 01 47 00 14 47Métro : République, Jacques Bonsergent, Château d'EauBus : 38, 39, 47, 56, 65 צו זען אַלע אונדזערע אַקטיוויטעטן, קוקט אַרײַן אין דער  בראָשור  
Posté par MCYBM à 19:00 - Commentaires [0] - Permalien [#]